Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
23/10 2017

Parkering og Radonmåling

Radonmåling

 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra RADONdanmark som tilbyder måling af radon i boliger.
 

Fra bestyrelsens side vil der ikke blive foretaget yderligere end denne information, da det er bestyrelsens opfattelse, at det er op til den enkelte grundejer, der måtte ønske det, at få foretaget eventuel måling.
 

Du kan læse mere om RADONdanmark her , hvor du også kan foretage evt. bestilling.

Oplys rabatkode "Skæringsandager" ved bestilling og der ydes 15% i rabat.

 

 

Parkering

 

Som det nok er bekendt fra dagspressen, så færdes Aarhus Kommunes cityassistenter (p-vagter) også i villaområderne, og efter hvad bestyrelsen erfarer, også i vores område.

 

Vær derfor opmærksom på at gældende standse- og parkeringsregler også gælder i vores område, det vil bl.a. sige

 

- at parkering på græsrabatten vil udløse en p-afgift, da græsrabatten opfattes som fortov.

- at køretøjer ikke må parkeres mindre end 10 m fra gadehjørne, reglen gælder således også på villaveje.

- at parkering foran ind-/udkørsel ligeledes vil udløse en p-afgift.

 

Jævnfør grundejerforeningens ordensreglement minder vi om, at grundejernes egne motorkøretøjer skal parkeres på egen parcel.

 

I øvrigt henvises til grundejerforeningens ordensreglement, og til Aarhus Kommunes bekendtgørelse vedrørende standning og parkering.

 

Link til bekendtgørelse: 

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/Kommunaleparkeringsregler/Documents/Aarhus.pdf

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Bestyrelsen