Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
3/8 2019

Resning af kloakafløb

Som følge af den seneste tids store vandmængder, vil kloakafløb blive oprenset
                            Tirsdag den 6. august
og hendstiller til, at der ikke parkeres over og omkring afløbene.

Vi gør samtidig grundejerne opmærksomme på at holde rendestene rene for sand og blade udenfor egen matrikel, således at vi undgår at afløbene stopper til.

Fortsat rigtig god sommer!

Bestyrelsen