Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
26/10 2019

Ny fortovsbelægning langs stamvejen

I den kommende uge bliver træ alléen på stamvejen fældet.
Træstammerne bliver skåret op i passende stykker, som derefter frit kan afhentes til brændeovnen/pejsen efter først til mølle princippet.

Efterfølgende går entreprenøren i gang med at udskifte fliserne i begge sider af vejen for anlæggelse af ny fortovsbelægning. 

Vi skal derfor anmode samtlige grundejere med hækplanter op imod stamvejen, om straks at sørge for at hækken er klippet helt ind i skel, således fortovet kan etableres uden problemer. 

Arbejdet er besluttet og udføres i samarbejde med vores nabogrundejerforeninger.
Det er samtidig aftalt, at der senere etableres en ny og passende træ allé.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen